• Brug tussen ondernemen en regelgeving

Commotie over een drankvergunning: tips voor actie

10 november 2017

Commotie over vergunningen. Twee tips om in actie te komen als u bijvoorbeeld te maken krijgt met problemen rondom uw drankvergunning of andere regels. Een recente uitspraak laat zien hoe en waarom u moet doorpakken.


Wat is er precies aan de hand?

In de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland van 14 maart 2017 gaat het om een procedure tussen de Vereniging SlijtersUnie en de burgemeester van de gemeente Assen. De Vereniging SlijtersUnie, die opkomt voor de belangen van personen die het slijtersbedrijf uitoefenen, vroeg de burgemeester om handhavend op te treden tegen een onderneming die een aantal veilingwebsites exploiteert. Via die veilingwebsites kunnen verkopers, onder meer, sterkedrank door middel van een veiling verkopen.

Het standpunt van De Vereniging SlijtersUnie

Het verzoek aan de burgemeester om handhavend op te treden, baseerde de Vereniging Slijtersunie op artikel 19 van de Drank- en Horecawet. In dat artikel staat dat het verboden is om (I) gelegenheid te bieden tot het doen van bestellingen voor sterkedrank en (II) sterkedrank op bestelling af te leveren of te doen afleveren aan de huizen van particulieren. Een uitzondering op dat verbod bestaat enkel voor partijen die handelen in de rechtmatige uitoefening van het slijtersbedrijf of het partijen-cateringbedrijf.

De Vereniging SlijtersUnie is van oordeel dat de exploitant achter de veilingwebsites gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen voor sterkedrank. Omdat er geen vergunning is, zou in strijd met de Drank- en Horecawet worden gehandeld. Daarnaast is de Vereniging SlijtersUnie van oordeel dat het gelegenheid bieden tot het doen van bestellingen van sterkedrank óók het faciliteren van een bestelling omvat. Dat faciliteren zou dan hebben bestaan uit het bieden van de mogelijkheid om sterkedrank op de veilingwebsite te verkopen. In de visie van de Vereniging SlijtersUnie moet ook voor een dergelijke wijze van faciliteren een slijtersvergunning aanwezig zijn.

Wat is het oordeel van de rechtbank?

Omdat er in de Drank- en Horecawet geen definitie is opgenomen van het begrip ‘bestelling’, sluit de rechtbank aan bij wat in het dagelijks spraakgebruik onder ‘bestelling’ wordt verstaan. Volgens de rechtbank is dat een ‘opdracht tot levering en bezorging’. Gelet op die definitie is de rechtbank van oordeel dat de exploitant van de veilingwebsites geen gelegenheid biedt tot het doen van bestellingen. Daarvoor is onder meer van belang dat het niet de exploitant is die de sterke drank aanbiedt op haar site, maar juist de individuele aanbieder die gebruik maakt van de website van de exploitant. De exploitant biedt volgens de rechtbank slechts een platform of technische faciliteit waar de sterkedrank kan worden aangeboden. Over wat er wordt aangeboden, in welke vorm dat wordt gedaan, tegen welke prijs, in welk land en onder welke voorwaarden, kan de exploitant geen invloed uitoefenen.

Omdat het doen van een bieding op een aangeboden kavel niet direct leidt tot koop en levering of bezorging daarvan is, gelet op de definitie van het begrip ‘bestelling’, naar het oordeel van de rechtbank ook geen sprake van het geven van gelegenheid tot het doen van een bestelling. De rechtbank verklaart om die redenen het ingestelde beroep ongegrond.

Waarom is de uitspraak voor u als ondernemer belangrijk?

Om een tweetal redenen is de uitspraak voor u als ondernemer belangrijk.

  1. U hoeft niet stil te zitten bij een strijdige situatie bij een concurrent
    De uitspraak is een goed voorbeeld om te laten zien wanneer u in actie kan komen. Heeft de buurman voor zijn kroeg bijvoorbeeld een groter terras dan op basis van de vergunning is toegestaan? Denk dan niet dat het een zaak tussen de buurman en de gemeente is maar besef dat u zelf in actie kunt komen door bijvoorbeeld handhaving af te dwingen. Het beëindigen van onrechtmatig handelen door de concurrenten kan uw onderneming duizenden euro’s schelen. Onze advocaten beoordelen met u de situatie en begeleiden u door het proces.
  2. U kunt ook zo’n brief op hoge poten krijgen van de gemeente of een concurrent
    Soms lijkt de inhoud van zo’n brief best logisch. In het bovengenoemde voorbeeld is het bijvoorbeeld goed voorstelbaar dat de exploitant van de veilingsites dacht dat hij inderdaad gelegenheid bood voor het doen van bestellingen van sterkedrank. In deze situaties is het van groot belang dat u direct een specialistische advocaat inschakelt en niet zomaar gehoor geeft aan gestelde eisen. Zeker op lange termijn kunt u daar veel geld mee besparen.

Neem contact met ons op

drankvergunning