• Brug tussen ondernemen en regelgeving

Data: is dat uw eigendom?

20 april 2018

Het korte antwoord is: nee, data is niet uw eigendom. Hoe zit het nu precies?

Eigendom van data

Het wettelijke eigendomsrecht is alleen van toepassing op zaken. Zaken zijn “voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten”. Door deze wettelijke omschrijving valt de data op uw Instagram- of Facebookaccount dus buiten de boot. Data is immers niet stoffelijk en dan is het dus niet voor eigendom vatbaar.

Maar anderen mogen mijn foto’s toch niet zomaar gebruiken?

In beginsel klopt dat, maar dat is geregeld via het intellectuele eigendomsrecht. Anders dan deze verzamelnaam doet vermoeden, heeft dat weinig met eigendom te maken. Via bijvoorbeeld het auteursrecht kunt u gebruik maken van uw exclusieve recht op een werk door anderen iets te verbieden, bijvoorbeeld om uw e-boek te kopiëren. U kunt het gekopieerde bestand echter niet terugeisen.

Hoe zit het met mijn data op Instagram (of andere sociale netwerken)?

Wettelijk gezien kunt u die data niet opeisen. U kunt die data dus ook niet “mijn” data noemen.

Wat kan ik wel doen tegen het verlies van data?

Stel Instagram of uw hostingprovider gaat per direct en definitief op zwart. U hebt geen kopie van uw foto’s of andere data en dus zijn ze in beginsel verloren. U kunt natuurlijk afspraken maken met hostingproviders over het maken van een reguliere back-up of daarvoor zelf  zorgdragen. Instagram zal bij beëindiging van het platform haar gebruikers vermoedelijk een periode geven om de data te downloaden, maar verplicht is dat dus niet! Hetzelfde zagen we bijvoorbeeld bij Hyves in Nederland, waarin gebruikers een termijn werd gegeven om alle data op de Hyves pagina te downloaden.

Let op! Stel dat u met uw hostingprovider hebt afgesproken dat u bij beëindiging van het contract of faillissement van de hostingsprovider de mogelijkheid krijgt om data te downloaden en de hostingprovider komt die afspraken niet na. In dat geval kunt u weliswaar schadevergoeding eisen maar “uw” data is dan wel weg!

Recht op dataportabiliteit – Algemene Verordening Gegevensbescherming

Artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft u per 25 mei 2018 het recht om verstrekte persoonsgegevens terug te vragen. Dit geldt dus alleen voor persoonsgegevens en niet voor andere data.

De verwerkingsverantwoordelijke dient de betreffende data in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verstrekken. De verwerkingsverantwoordelijke mag in beginsel ook niet verhinderen dat u uw data elders gaat opslaan.

Conclusie

Van online data op bijvoorbeeld socialmedia-accounts bent u geen eigenaar. U kunt dat ook niet worden. Om u te beveiligen tegen verlies van data dient u zelf tijdig een back-up te maken of een kopie van de data te bewaren. Via het intellectuele eigendomsrecht en de AVG kunt u wel voorkomen dat er misbruik wordt gemaakt van uw data. Hebt u vragen over data, het intellectuele eigendomsrecht of de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Wacht dan niet: neem direct en vrijblijvend contact met ons op.

Data Eigendom