• Brug tussen ondernemen en regelgeving

Een contactverbod of straatverbod aanvragen, wat kunt u doen?

08 mei 2020

Accepteert uw ex-partner niet dat de relatie over is? Wil de stalker niet horen dat u geen contact meer wenst? Of durft u uw huis niet meer uit omdat u bang bent uw belager tegen te komen? In al deze gevallen kunnen onze advocaten u helpen bij het aanvragen van een contactverbod of straatverbod.

Wanneer u duidelijk maakt dat u geen contact meer wenst en de ander toch contact blijft opnemen, dan is het mogelijk om de rechter in kort geding te vragen om één of meerdere verboden op te leggen. In dit blog leggen wij u uit welke verboden de rechter kan uitspreken. En omdat het erg belangrijk is dat u in de procedure kunt aantonen dat u wordt lastiggevallen, worden ook een aantal tips gegeven voor samenstellen van een sterk dossier.

Contactverbod

Bij een contactverbod wordt de rechter gevraagd om de persoon in kwestie te verbieden om contact met u te zoeken. Het gaat dan om direct én indirect contact. Dat betekent niet alleen dat de persoon in kwestie u niet fysiek mag benaderen maar ook dat het verboden is om bijvoorbeeld via telefoon, whatsapp en social media toenadering te zoeken. Ook het inschakelen van een derde om via die persoon met u in contact te komen, valt onder het contactverbod.

Straatverbod en gebiedsverbod

Het komt ook voor dat mensen worden lastiggevallen zonder dat er rechtstreeks contact is. De belager of stalker zorgt er dan bijvoorbeeld voor dat hij de persoon in kwestie telkens tegenkomt. Bijvoorbeeld door heel veel door de straat te rijden, door in de wijk rond te hangen of door boodschappen in hetzelfde winkelcentrum te doen. Het is in zo’n geval mogelijk om naast een contactverbod óók een gebiedsverbod aan te vragen. Dat kan in de vorm van een straatverbod, waarbij het de persoon in kwestie wordt verboden om in uw straat aanwezig te zijn. Maar als dat niet genoeg is, kan de rechter ook bepalen dat iemand niet meer in een bepaalde straal rondom uw woning mag komen. Of zelfs niet meer in de wijk of gemeente waar u woont.

Locatieverbod

Soms vindt de toenadering plaats op een specifieke locatie. In die gevallen kan de rechter een verbod opleggen om op een specifieke locatie te komen. Denk bijvoorbeeld aan een winkel, de school van de kinderen, een bedrijf of een fitnesscentrum.

Dwangsom

Om ervoor te zorgen dat iemand zich ook daadwerkelijk aan de opgelegde verboden gaat houden, legt de rechter die verboden op in combinatie met een dwangsom. Dat betekent dat voor iedere overtreding of voor iedere dag waarop een overtreding wordt gepleegd, aan u een (groot) geldbedrag moet worden betaald. Op die manier dwingt de rechter af dat de verboden worden nageleefd.

Het kort geding

Vaak is het belangrijk dat een verbod er snel komt. U kunt dan met behulp van onze advocaten een kort geding starten. Binnen enkele weken (en als het moet nog sneller) kan de rechter dan al een uitspraak doen.

Voordelen van een kort geding

De voordelen bij het starten van een kort geding zijn:

  • er hoeft niet eerst aangifte bij de politie gedaan te worden (dat kan natuurlijk wel);
  • de procedure is vaak sneller en overzichtelijker dan een strafrechtelijke procedure;
  • de rechter legt meteen een dwangsom op.

Tips voor een contactverbod

U zal moeten bewijzen dat u door de ander daadwerkelijk wordt lastiggevallen. Als de ander dat betwist, dan heeft u niet genoeg aan alleen uw eigen verklaring. Het is dus belangrijk dat u zoveel mogelijk bewijzen voor uw advocaat verzamelt om een sterk dossier te maken.

Tip 1: bewaar alles

Bewaar alle appjes, sms’jes, e-mailberichten, brieven en voicemails. U kunt al deze gegevens bij de dagvaarding voegen om duidelijk te maken dat u echt wordt lastiggevallen.

Tip 2: maak de ander duidelijk dat hij moet stoppen

Voorkomen is beter dan genezen. Maak de ander dus heel duidelijk dat hij moet stoppen met het zoeken van contact. Doet dat bij voorkeur niet telefonisch omdat u dan moeilijk kunt bewijzen dat u heeft gevraagd om te stoppen. Ook gebeurt het geregeld dat de wederpartij de zaak verdraait en stelt dat als u daadwerkelijk geen contact wenste, u de telefoon ook niet zou opnemen. Reageer daarom zwart op wit dat het lastigvallen moet stoppen. Doe dit via whatsapp, sms, e-mail of een ander soort bericht. Zorg er ook voor dat de boodschap kort en zakelijk is. Maak de ander geen verwijten want dat zorgt vaak voor nieuwe berichten.

Tip 3: logboek bijhouden

Iedere keer dat u lastig wordt gevallen, noteert u onder andere:

  • datum, tijdstip en locatie;
  • hoe u wordt lastiggevallen (via whatsapp, social media of een achtervolging);
  • of er getuigen waren.

Tip 4: verzamel samen bewijs

Breng mensen in uw omgeving op de hoogte van het feit dat u stelselmatig wordt lastiggevallen. Ook zij kunnen bewijsmateriaal verzamelen wanneer u wordt lastiggevallen. En in een procedure kunnen ze een verklaring afleggen over het feit dat u wordt lastiggevallen.

Contact

Wordt u lastiggevallen en heeft u hulp nodig? Onze advocaten in Den Bosch staan voor u klaar. Zij werken door heel Nederland en kunnen u van hulp en advies voorzien. Neem direct en geheel vrijblijvend contact met ons op.

 

contactverbod straatverbod