• Brug tussen ondernemen en regelgeving

Geen eerwraak 13-jarige jongen

11 januari 2018

Persbericht

 

Met veel stelligheid koppen diverse media dat een 13-jarige jongen zijn moeder neergestoken zou hebben uit eerwraak. Directe aanleiding voor de berichtgeving is een vonnis dat op 10 januari 2018 is gewezen door de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, waarbij onze cliënt terecht stond vanwege de verdenking dat hij zijn zoons onttrokken zou hebben aan het wettelijk gezag door hen mee te nemen op een zakenreis naar Italië.

 

Volgens de berichtgeving blijkt uit de verklaring van de jongen dat zijn moeder volgens de Afghaanse tradities niet het initiatief tot een echtscheiding kon nemen. De rechtbank gaat er in haar vonnis van uit dat de mening van de 13-jarige jongen mede is beïnvloed door onze cliënt, de vader van de 13-jarige jongen. De rechtbank stelt verder dat volgens de analyse “(mogelijk) Eer Gerelateerd Geweld” (EGG) van 23 oktober 2017 het feit dat aangeefster het initiatief nam om te scheiden ertoe geleid zou hebben dat cliënt aangetast is in zijn persoonlijke eer.

 

Bewijs voor beide aannames ontbreekt. Cliënt kan zich niet verenigen met de overwegingen van de rechtbank en de opgelegde straf. Om die reden heeft hij onmiddellijk hoger beroep ingesteld.

 

Cliënt ontkent dat hij zijn zoon op enige wijze heeft beïnvloed. Hij verbleef ook in de weken voorafgaand aan het steekincident in Italië in een politiecel in verband met de verdenking van onttrekking aan het wettelijk gezag.

 

Cliënt wijst uitdrukkelijk van de hand dat er in deze kwestie sprake is van eerwraak. Dat blijkt overigens niet uit de analyse EGG, die ook niet juist wordt weergegeven in het vonnis.

 

Volgens een arabist, die een gedeelte van de analyse EGG geschreven heeft, is het inderdaad zo dat een vrouw maar in een beperkt aantal gevallen kan scheiden van haar man. De verklaring van de 13-jarige jongen dat zijn moeder volgens de Afghaanse tradities niet van zijn vader kon scheiden is dus juist. De 13-jarige jongen verklaart verder dat hij is opgevoed met de Nederlandse en Afghaanse cultuur en dat hij meer weet van de Nederlandse cultuur dan van de Afghaanse. Ook dat duidt niet op eerwraak.

 

Een ander opmerkelijk aspect is dat de rechtbank overweegt dat onze cliënt heeft gehandeld met het oogmerk om aangeefster angst aan te jagen en/of wraak op haar te nemen. Kennelijk gaat de rechtbank voorbij aan het gegeven dat in de analyse EGG wordt uitgelegd dat in gevallen als in deze zaak risico’s op eerwraak erg lastig in te schatten zijn.

13-jarige jongen