• Brug tussen ondernemen en regelgeving

Rijbewijs ingevorderd? Lees wat u kunt doen

29 december 2017

Rijbewijs ingevorderd? Lees hier wat u kunt doen

Bij snelheidsovertredingen en het rijden onder invloed loopt u het risico dat uw rijbewijs wordt ingevorderd. Voor velen een absolute ramp. De geplande autovakantie kan niet meer doorgaan, de kinderen kunnen niet van school worden gehaald of u kunt niet meer op uw werk komen. En dan hebben we het nog niet gehad over de personen die het rijbewijs voor de uitvoering hun werk nodig hebben: ineens dreigt er ontslag. Kortom, wordt u geconfronteerd met een invordering van uw rijbewijs, dan is het belangrijk dat u weet wat u kunt en vooral moet doen.

Wat gebeurt er na de invordering?

Na invordering wordt uw rijbewijs opgestuurd naar het openbaar ministerie en moet de officier van justitie binnen tien dagen beslissen wat er met uw rijbewijs moet gebeuren: teruggeven of langer inhouden. Als de officier besluit om het rijbewijs langer ingevorderd te houden, ontvangt u daarover een brief en vertelt de officier u wanneer het rijbewijs wordt teruggegeven. Daarmee is het einde nog niet in zicht. Veelal volgt pas maanden na de uiteindelijke teruggave nog een strafrechtelijke procedure waarbij de rechter u ook een ontzegging van de rijbevoegdheid kan opleggen. Al met al een langdurig en onzeker traject.

Wat moet u doen?

Als het rijbewijs wordt ingevorderd, wachten veel mensen af wat de officier van justitie gaat beslissen. Doe dat vooral niet! Als u afwacht en niets laat horen, weet de officier niet waarom het rijbewijs voor u van groot belang is. Hij kijkt dan dus niet naar uw persoonlijke omstandigheden maar enkel naar de ernst van de vermeende overtreding en uw eventuele justitiële geschiedenis. Het is dan ook van groot belang dat u actie onderneemt. U moet de officier laten weten waarom u het rijbewijs nodig hebt, u dient dat zoveel mogelijk met stukken te onderbouwen en u dient ervoor te zorgen dat de persoon die de beslissing neemt, al die informatie ook daadwerkelijk onder ogen krijgt.

Ook als de officier van justitie besluit om het rijbewijs langer in te houden (soms voor maanden), loont het om door te pakken. In dat geval kunt u bij de rechtbank een zogenaamde klaagschriftprocedure starten. U verzoekt dan aan de rechter om te bepalen dat het rijbewijs aan u moet worden teruggegeven. In een klaagschriftprocedure kijken rechters naar drie dingen: ze beoordelen eerst het dossier en onderzoeken of er aanleiding bestond om uw rijbewijs in te vorderen. Bestond die aanleiding, dan kijken rechters ook naar uw persoonlijke belangen én de duur van de invordering. En zeker op die laatste twee punten valt veel te winnen. Als u kunt uitleggen en onderbouwen dat u uw rijbewijs absoluut nodig hebt, zijn rechters veel vaker dan officieren bereid om u een kans te geven en om te bepalen dat het rijbewijs terug moet worden gegeven. Ook hebben rechters (net als de officier van justitie) eigen oriëntatiepunten waarin is vastgelegd of en hoe lang een rijbewijs moet worden ingevorderd. De oriëntatiepunten van de rechter zijn een stuk milder dan die van het openbaar ministerie. Zo komt het zeer geregeld voor dat de officier op basis van zijn oriëntatiepunten het rijbewijs enkele maanden invordert en de rechter bepaalt dat het rijbewijs per direct moet worden teruggegeven.

Contact

Is uw rijbewijs ingevorderd en wilt u een klaagschrift indienen? Of wilt u informatie over wat u na de invordering verder te wachten staat? Neem dan direct vrijblijvend contact met ons op. Onze gespecialiseerde advocaten helpen u direct op weg.

Rijbewijs ingevorderd