• Brug tussen ondernemen en regelgeving

Servicekosten bedrijfsruimte, tijdig afrekenen graag

14 november 2017

Als de verhuurder van bedrijfsruimte niet volgens afspraak de servicekosten afrekent, dan kan dat gevolgen hebben.

Een verhuurder van bedrijfsruimte vorderde in het kader van afrekening van servicekosten de vergoeding van onderhoudskosten over een periode van vier jaar en deed dat pas in het laatste jaar van die vier. Onze cliënt, de huurder, was het met de afrekening niet eens en weigerde om het gevorderde bedrag in zijn geheel te voldoen. Hierop heeft de verhuurder de door huurder gestelde bankgarantie uitgewonnen en in de procedure tevens een hoge boete gevorderd omdat de huurder heeft nagelaten een nieuwe bankgarantie te stellen. Hoewel de kantonrechter oordeelt dat verhuurder gerechtigd was om de bankgarantie uit te winnen, wordt de gevorderde boete wegens het niet stellen van een nieuwe bankgarantie gematigd tot nul. De kantonrechter besliste dat de verhuurder zich niet heeft gehouden aan de van toepassing zijnde bepaling dat de verhuurder elk jaar een rubrieksgewijs overzicht van de kosten van leveringen en diensten dient te verstrekken, met de melding van de wijze van berekening daarvan en van het aandeel van de huurder in die kosten. Hierdoor was de huurder in een slechtere positie gebracht, omdat het voor haar na verloop van zo veel tijd moeilijk, zo niet onmogelijk is, om na te gaan of de kosten terecht in rekening zijn gebracht. Door pas jaren later een eindafrekening op te stellen heeft verhuurder het over zichzelf afgeroepen dat er daarover discussie zou ontstaan. De verhuurder vorderde daarnaast nog een boete, omdat de huurder haar betalingsverplichting tegenover de verhuurder niet correct was nagekomen. Ook deze boete is – op grond van dezelfde redenering – gematigd tot nul.

Zowel voor de verhuurder als voor de huurder is dus van belang dat de afrekening van de servicekosten bedrijfsruimte tijdig en zo veel mogelijk in overeenstemming met de bepalingen uit de huurovereenkomst plaats vindt. Koopman Van Steijn Advocaten kan u hierover adviseren.

Neem contact met ons op

 

Servicekosten bedrijfsruimte