• Brug tussen ondernemen en regelgeving

Verbod op rookruimtes in horeca-inrichtingen

13 februari 2018

Horecaondernemers opgelet! Rookruimtes in horeca-inrichtingen niet langer toegestaan

Zoals u weet, geldt er vanaf 1 juli 2008 in Nederland een rookverbod voor de horeca. En zoals u ongetwijfeld ook weet, bestond er een uitzondering voor speciaal aangewezen rookruimtes. En juist die uitzonderingsregel is volgens het gerechtshof  Den Haag in strijd met de wet en onrechtmatig.

De procedure

Vandaag heeft het gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een procedure die de Club Actieve Nietrokers (CAN) heeft aangespannen tegen de Nederlandse Staat. CAN stelt zich onder meer op het standpunt dat rookruimtes in horeca-inrichtingen moeten worden verboden. Volgens CAN zijn de rookruimtes in strijd is met artikel 8 WHO Framework Convention on Tobacco Control (WHO-kaderverdrag).

Uit het WHO-kaderverdrag volgt dat iedereen in ‘indoor public places’ beschermd moet worden tegen iedere mate van blootstelling aan tabaksrook. Niet alleen horeca-inrichtingen maar óók rookruimtes in horeca-inrichtingen vallen volgens het gerechtshof onder het begrip ‘indoor public places’. Voor dat standpunt gebruikt het gerechtshof een aantal argumenten:

  • De strekking van het WHO-kaderverdrag is dat eenieder in openbare gebouwen moet kunnen komen zonder te worden blootgesteld aan tabaksrook. Aan dat uitgangspunt zou afbreuk worden gedaan als in bepaalde ruimtes wél wordt gerookt en er dus tabaksrook hangt;
  • Het karakter van de horeca-inrichting kan volgens het gerechtshof het gevolg hebben dat bezoekers in de rookruimte komen. Het hof geeft het voorbeeld dat sociale druk ertoe kan leiden dat niet-rokers bij vrienden in de rookruimte gaan staan;
  • Omdat de deur van de rookruimte telkens open en dicht gaat (vanwege bezoekers die in- en uitlopen maar ook wanneer er schoongemaakt moet worden), komt er tabaksrook in de overige ruimtes.

Het gerechtshof eindigt met de conclusie dat de uitzondering van het Tabaks- en rookwarenbesluit op het rookverbod voor rookruimtes in horeca-inrichtingen onrechtmatig en onverbindend is.

Wat zijn de gevolgen van de uitspraak voor u als horecaondernemer?

Zoals eerder de uitzondering voor kleine cafés van tafel ging, lijkt nu aan de rookruimtes een einde te komen. De gevolgen van deze uitspraak kunnen voor u groot en ingrijpend zijn. Wanneer u uw gasten laat roken in de rookruimte, zou mogelijk handhavend kunnen worden opgetreden. Wacht niet af en blijf niet in onzekerheid zitten.

Neem direct met een van onze gespecialiseerde advocaten contact op voor uitleg en advies.

rookruimtes