• Brug tussen ondernemen en regelgeving

Vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandsverzekering: maak er gebruik van!

23 november 2017

Het Europese Hof van Justitie heeft ondertussen al een aantal uitspraken gewezen waaruit volgt dat verzekerden met een rechtsbijstandsverzekering het recht hebben op een vrije advocaatkeuze. Dat betekent dat bij een juridisch geschil de verzekerde zijn zaak niet hoeft te laten behandelen door een medewerker van de verzekeraar of door een advocaat die de verzekeraar inschakelt. De verzekerde mag zelf bepalen welke advocaat zijn zaak gaat behandelen. Hieronder leggen wij u uit waarom dat belangrijk is.

 

Hoe werken rechtsbijstandsverzekeraars?

Het verdienmodel van verzekeraars werkt als volgt: alle verzekerden betalen maandelijks of jaarlijks premie voor een rechtsbijstandsverzekering. Tegenover die inkomsten staan de kosten die de rechtsbijstandsverzekeraar moet maken. Telkens wanneer de verzekeraar voor een geschil dekking moet verlenen, zal er werk moeten worden verricht en dat brengt voor de verzekeraar kosten met zich mee. Verzekeraars van rechtsbijstandsverzekeringen handelen daarom veelal als volgt.

 

Allereerst gaan de verzekeraars druk op zoek naar een mogelijkheid om onder de verlening van dekking uit te komen. Veelgehoorde argumenten zijn dan dat de zaak te laat bij de verzekeraar zou zijn aangemeld of dat de ‘haalbaarheid’ van de zaak er niet is. Onder verwijzing naar de polisvoorwaarden proberen verzekeraars dan onder de dekking uit te komen. Ontkomt de verzekeraar niet aan het verlenen van dekking, dan krijgt de verzekerde vaak te horen dat de zaak door een medewerker van de verzekeraar wordt opgepakt. Op die manier worden de kosten gedrukt. Het is voor een verzekeraar immers goedkoper om eigen personeel naar een zaak te laten kijken dan wanneer een advocaat dat doet van wie het uurtarief moet worden betaald. Daarbij dient u in het achterhoofd te houden dat wanneer de verzekeraar langer met een zaak bezig is, de kosten verder oplopen. Het valt ons dan ook op dat verzekeraars vaak adviseren om in zaken te schikken. Ook als er veel meer valt uit te halen.

 

Wat kunt u doen?

Heeft de verzekeraar u laten weten dat voor uw geschil geen dekking wordt verleend? Laat u dan niet uit het veld slaan. Pak de polisvoorwaarden erbij en kijk kritisch of wat de verzekeraar zegt, wel klopt. Ga ook in debat met de verzekeraar over het verlenen van dekking. U zult namelijk niet de eerste zijn die te horen krijgt dat er geen dekking wordt verleend en waar de verzekeraar, nadat enige correspondentie is gevoerd, toch schoorvoetend toegeeft dat er wél dekking moet worden verleend.

 

Een veel voorkomend probleem is dat de verzekeraar stelt dat uw zaak onvoldoende kans van slagen heeft en dat om die reden geen werkzaamheden worden verricht. In die gevallen is het belangrijk dat u kijkt naar de mogelijkheden van een second opinion. In bijna alle polisvoorwaarden van rechtsbijstandsverzekeringen staat dat de verzekerde bij een geschil met de verzekeraar recht heeft op een second opinion. Op kosten van de verzekeraar. Soms ook nog op te stellen door een advocaat van uw keuze. Maak van dat recht gebruik! In dit stadium kan de zaak er niet slechter op worden en het gebeurt geregeld dat de verzekeraar, nadat de verzekerde aangeeft van het recht op een second opinion gebruik te willen maken, toch door de bocht gaat en alsnog dekking verleent. Ook heeft het advies van de second opinion veelal tot gevolg dat de verzekeraar wél dekking moet verlenen.

 

Als de verzekeraar uiteindelijk dekking verleent, maak dan zo snel mogelijk gebruik van het recht op vrije advocaatkeuze! De advocaat die u inschakelt, krijgt zijn kosten vergoed van de verzekeraar en zal zich voor de volle 100% inzetten om het maximale uit uw zaak te halen. Waar de advocaat die u inschakelt alleen maar te maken heeft met uw belang, heeft de verzekeraar ook een eigen belang. Als minder tijd aan uw dossier wordt besteed, bespaart de verzekeraar meer kosten.

 

Wilt u advies over uw rechtsbijstandsverzekering? Dient er een second opinion te worden uitgebracht? Zoekt u een advocaat om uw zaak met volle inzet te behartigen? In al die gevallen kunnen de advocaten van Koopman Van Steijn Advocaten u helpen. Aarzel niet en neem direct vrijblijvend contact op.

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandsverzekering