• Brug tussen ondernemen en regelgeving

Procesrecht

Procederen als ondernemer: met Koopman Van Steijn Advocaten staat u sterk

Wat betekent het als u als ondernemer in aanraking komt met procederen? Dat kan op uw initiatief of op het verzoek van de tegenpartij zijn. U kunt zelf een procedure opstarten of u kunt gedagvaard worden. Hoe dan ook, het procesrecht kan voor u een geheel nieuwe ervaring zijn, of bekend terrein, maar feit blijft dat u beter voor een expert kunt kiezen. Bovendien is het vaak verplicht om een advocaat te laten procederen. Het gaat tenslotte om uw geschil, als het om procederen gaat moet het in een keer goed gebeuren. De kans van slagen is groter als u kiest voor een advocaat die de fijne kneepjes van het procesrecht kent. Onze jarenlange ervaring zorgt voor een hoog succesratio in de rechtbank en bij het gerechtshof. Als ondernemer is uw tijd kostbaar, daarom nemen wij u uw zorgen uit handen, zodat u zich kunt richten op uw core business.

Wat is de werkwijze bij het procederen bij de rechtbank of in hoger beroep bij het gerechtshof?

Koopman Van Steijn Advocaten legt een piekfijn processtuk over aan de rechter in de rechtbank of bij hoger beroep aan het gerechtshof. Voordat het zover is hebben wij met u gesproken over het probleem. Vervolgens bestuderen wij de stukken en maken wij, met inachtneming van de huidige wet- en regelgeving, het beste processtuk. Zo kijken wij ook naar de allerkleinste details die van groot belang kunnen zijn om het gelijk te krijgen.

Wat doet Koopman Van Steijn Advocaten anders?

Floris Koopman: ‘De rechtbank of het gerechtshof is het eindstation, behalve in geval van cassatie, onze taak start ruim ervoor al. Wij proberen procedures te voorkomen. Procederen is vaak oorlog, dan gaan wij tot het gaatje!’. Koopman Van Steijn Advocaten probeert een zaak áltijd te winnen. In het dossier van de tegenpartij zoeken wij naar details die van groot belang zijn voor een succesvolle afloop. Doorvragen, zoeken, speuren, en vervolgens met doorslaggevende feiten komen.

Waarom Koopman Van Steijn Advocaten voor procederen?

Koopman Van Steijn Advocaten denkt in oplossingen, niet in problemen. Wij schatten uw kansen realistisch in en bekijken welke scenario’s er zijn. We schetsen ook de risico’s en geven aan wat u kunt verwachten. Zo heeft u een reële verwachting voordat we starten met een procedure in de eerste aanleg of het hoger beroep daarvan. Een goede advocaat bezit niet alleen inzicht, maar ook ervaring en een dosis lef.

Waarom Koopman Van Steijn Advocaten?

 • Expert in procederen
 • Proactief: ook andere issues aanpakken
 • Excellent in procederen
 • Eerlijke en duidelijke prijsafspraken

Wij zijn uw partner procesrecht:

Wij hebben jarenlange ervaring in procederen:

 • Tegen andere bedrijven of particulieren
 • Tegen de overheid (de staat, gemeente, Openbaar Ministerie, politie of belastingdienst)
 • Tegen de curator in een faillissement
 • Tegen werknemers
 • Voor banken

Wij procederen ook over deze onderwerpen:

 • Arbeidsrecht of arbeidszaken
 • Spoed procedures (kort geding)
 • Second opinion, ADR, arbitrage

Wij procederen op deze locaties:

 • Procederen rechtbank
 • Procederen gerechtshof

Aanpak: welke stappen nemen wij als advocatenkantoor procesrecht?

De aanpak van Koopman Van Steijn Advocaten is oplossingsgericht en doortastend. Ons advocatenkantoor procesrecht neemt een actieve rol in: wij gaan proactief voor u aan de slag om zo de hoogste kans van slagen te behalen. Het proces ziet er als volgt uit:

 1. Telefonisch contact om het geschil scherp te krijgen
 2. Dossier aanvullen: zoals bewijsstukken verzamelen
 3. Gezamenlijk gesprek: stap voor stap het dossier doornemen
 4. In overleg met u standpunten bepalen
 5. Procestactiek bespreken
 6. Opstellen van het processtuk vanuit uw standpunt en met bewijsstukken
 7. Juridisch proces bewaken: termijnen nakomen

Meer weten over: procederen in hoger beroep

Procederen in hoger beroep vraagt om een andere aanpak dan de eerste stappen in het procesrecht. Er komt meer strategie, tact en timing kijken bij een hoger beroep. De inschakeling van een advocaat bij hoger beroep is verplicht.

Meer weten over: second opinion

Wilt u een second opinion? Voordat u het hoger beroep start kunt u een objectieve partij naar de zaak laten kijken. Dat heet een second opinion. In 2013 was het mogelijk om via het gerechtshof in Den Haag versneld en goedkoper in hoger beroep te gaan, dat heette ook een second opinion. De pilot is na een jaar niet voortgezet.

Meer weten over: procederen bij de kantonrechter

Bij een kantonrechter kunt u zelf procederen, zonder advocaat. De kantonrechter behandelt civiele zaken tot een bedrag van € 25.000,-. Je kunt ook naar de kantonrechter voor arbeidszaken en huurzaken. Toch is het aan te raden een advocaat in te schakelen; verliest u de zaak dan bent u vaak duurder uit.

Meer weten over: procederen tegen de staat

Via twee wegen is het mogelijk om tegen de staat te procederen: privaat- of publiekrechtelijk. In het ene geval kan er sprake zijn van een civiele procedure en in het andere geval een bestuursrechtelijke procedure. Heeft u bijvoorbeeld een overeenkomst met de overheid en betaalt zij uw factuur niet? Of neemt de staat een beslissing waar u het niet mee eens bent? Wordt een bestemmingsplan in uw nadeel gewijzigd?
Neem dan contact met ons op.

Meer weten over: procederen tegen de gemeente

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente dan kunt u een procedure tegen de gemeente starten. Het kan om een niet verleende bouwvergunning gaan, een milieuvergunningsaanvraag of andere beslissingen van de gemeente.

Meer weten over ADR: arbitrage, geschillencommissie en bindend advies

Als u een geschil heeft met een andere partij, kunt u naar een rechter stappen. Maar conflicten kunnen ook buiten de rechter om worden beslecht. Dit noemen we ook wel ADR. De afkorting ADR staat voor Alternative Dispute Resolution. Er zijn verschillende vormen van ADR, zoals arbitrage, bindend advies en geschillencommissies. ADR wordt bij overeenkomst afgesproken. Vaak is een vorm van ADR opgenomen in algemene voorwaarden. U kunt bijvoorbeeld denken aan een procedure bij de Raad voor Arbitrage voor de bouw (RvA) of het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI).

Meer weten over: spoed procederen

Met spoed een zaak behandelen kan zowel civiel als bestuursrechtelijk voorkomen. Het wordt ook een kort geding genoemd. Bij een kort geding is snelheid en een directe beslissing van de rechter vereist. Een snelle handeling is cruciaal voor de betrokken partijen. Een kort geding wordt ook opgestart om een ordemaatregel te vragen, zoals bijvoorbeeld een verbod om een boek uit te brengen of om een andere partij te verplichten spullen af te geven.

Kosten procederen

Onze kosten voor procederen zijn scherp en duidelijk. Ook is het mogelijk om afspraken te maken voor een vast tarief.

Laat een bericht achter